การเลือกของเล่นให้กับเด็กเล็ก

การเลือกของเล่นให้กับเด็กเล็ก

ของเล่นสำหรับเด็กเล็ก

          เด็กและของเล่นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ เพราะเด็กมักต้องการเล่นสนุกสนานตามวัยและของเล่นมีไว้เพื่อการนั้นโดยเฉพาะ ของเล่นเด็กนอกจากจะสร้างความสนุกให้กับเด็กแล้วยังช่วยในการเรียนรู้ของเด็กอีกด้วย ดังนั้นการซื้อของเล่นให้เด็กจึงไม่ได้ไร้ประโยชน์ไปซะทีเดียว แต่กลับกลายเป็นมีประโยชน์กับพัฒนาการของเด็กแทน เพราะเด็กจะสามารถเรียนรู้ทักษะด้านต่างๆในระหว่างการเล่นของเล่นได้ และสามารถเรียนรู้ได้ในระยะเวลาที่นานเพราะไม่เกิดความเบื่อหน่ายจากการเรียนรู้

          เด็กเล็กนั้นครอบคลุมอายุของเด็กหลายปี คือตั้งแต่ช่วงอายุ 3 ขวบไปจนถึงอายุ 6 ขวบ ซึ่งตัวเด็กเองจะมีการเรียนรู้และพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละวัย โดยแบ่งเป็นช่วงใหญ่ๆ 2 ช่วงคือ เด็กเล็กที่มีอายุ 3 – 4 ขวบ และเด็กเล็กที่มีอายุ 5 – 6 ขวบ ดังนั้นของเล่นที่เหมาะกับเด็กในวัยนี้ก็จะต่างกับไปด้วย คือ

  • เด็กเล็กที่มีอายุ 3 – 4 ขวบ เป็นวัยที่เริ่มช่วยตนเองทำกิจกรรมง่ายๆได้ เช่น การใส่เสื้อผ้าเอง การกินข้าวด้วยตนเอง และถือเป็นวัยเริ่มต้นเข้าสู่สังคมใหม่ๆที่ไม่ใช่แค่คนในครอบครัว จึงถือเป็นวัยปรับตัวและเรียนรู้การเข้าสังคม เด็กในวัยนี้ควรเล่นของเล่นสำหรับเด็กเล็กที่สามารถเล่นได้หลายคน เพื่อฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เรียนรู้การแบ่งปันและการรอคอย เช่น ตัวต่อหรือบล็อกไม้ที่มีจำนวนหลายชิ้นและสามารถแบ่งกันเล่นได้ ชุดจำลองบทบาทสมมติที่สามารถเล่นได้หลายคน การ์ดเกมคำศัพท์ต่างๆ หรือของเล่นที่เป็นอุปกรณ์กีฬาง่ายๆเช่นฟุตบอล เป็นต้น
  • เด็กเล็กที่มีอายุ 5 – 6 ขวบ เด็กในวัยนี้ทำหลายๆอย่างได้ด้วยตนเองและสามารถเรียนรู้และตัดสินใจเรื่องถูกหรือผิดได้มาดขึ้น เริ่มสามารถควบคุมอารมณ์และเรียนรู้ความรู้สึกที่ซับซ้อมมากขึ้นได้ สามารถท่องจำคำศัพท์หรือประโยคยาวๆได้ เรียนรู้การคำนวณง่ายๆได้ดีขึ้น สามารถแยกแยะขนาด รูปร่างและปริมาณได้ดี มีคลังคำศัพท์ในสมองมากขึ้น และพัฒนาการด้านร่างกายก็มีมากขึ้นเช่นกัน และเป็นวัยที่เพื่อนมีอิทธิพลต่อตนเองพอสมควร ของเล่นส่วนใหญ่จึงควรเป็นอุปกรณ์กีฬาไว้สำหรับเล่นหลายคน การต่อจิ๊กซอที่มีหลายชิ้น และของเล่นจำพวกตุ๊กตาหรือเกมจำลองบทบาทและสถานการณ์เป็นต้น

ของเล่นสำหรับเด็กเล็กจะช่วยพัฒนาทักษะและความสามารถมากแค่ไหนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและประเภทของของเล่นชิ้นนั้นๆ และที่สำคัญคือทุกคนมีพัฒนาการที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นผู้ปกครองจึงไม่ควรบังคับหรือดุด่าเด็กเมื่อเด็กพัฒนาได้ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ แต่ควรค่อยๆสอนและแนะนำเพื่อให้เด็กไม่รู้สึกอคติต่อการเรียนรู้นั่นเอง

          เด็กและของเล่นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ เพราะเด็กมักต้องการเล่นสนุกสนานตามวัยและของเล่นมีไว้เพื่อการนั้นโดยเฉพาะ ของเล่นเด็กนอกจากจะสร้างความสนุกให้กับเด็กแล้วยังช่วยในการเรียนรู้ของเด็กอีกด้วย ดังนั้นการซื้อของเล่นให้เด็กจึงไม่ได้ไร้ประโยชน์ไปซะทีเดียว แต่กลับกลายเป็นมีประโยชน์กับพัฒนาการของเด็กแทน เพราะเด็กจะสามารถเรียนรู้ทักษะด้านต่างๆในระหว่างการเล่นของเล่นได้ และสามารถเรียนรู้ได้ในระยะเวลาที่นานเพราะไม่เกิดความเบื่อหน่ายจากการเรียนรู้           เด็กเล็กนั้นครอบคลุมอายุของเด็กหลายปี คือตั้งแต่ช่วงอายุ 3 ขวบไปจนถึงอายุ 6 ขวบ ซึ่งตัวเด็กเองจะมีการเรียนรู้และพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละวัย โดยแบ่งเป็นช่วงใหญ่ๆ 2 ช่วงคือ เด็กเล็กที่มีอายุ 3 – 4 ขวบ และเด็กเล็กที่มีอายุ…