ตัวช่วยจัดการระบบขนส่งให้กลายเป็นเรื่องง่ายและใช้ได้จริง

ตัวช่วยจัดการระบบขนส่งให้กลายเป็นเรื่องง่ายและใช้ได้จริง

เครื่องติดตามรถ

                เครื่องติดตามรถ ชื่อฟังดูอาจจะรู้สึกคล้ายอุปกรณ์สอดแนมหรืออุปกรณ์สายลับ แต่ที่จริงแล้วไม่ได้ลับถึงขนาดนั้น เครื่องติดตามรถ หรือที่บางคนเรียกว่า GPS Tracker เป็นอุปกรณ์ติดตามรถเพื่อใช้ในการตรวจสอบเส้นทางการเดินทางของรถ นิยมใช้ในธุรกิจขนส่งหรือ Logistic และรถยนต์ส่วนบุคคล

                โดยเครื่องติดตามรถจะใช้สัสญญาณ GPS (จีพีเอส)  ย่อมาจาก Global Positioning System มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการในภาษาไทยว่า “ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก” โดยเราจะต้องมีอุปกรณ์รับสัญญาณที่ใช้ตำแหน่งของดาวเทียมดาวเทียม เมื่อเราเปิดรับสัญญาณจีพีเอสจากดาวเทียมเมื่อไหร่ ระบบจะแสดงตำแหน่งของเราบนแผนที่ทันที

รูปแบบการทำงานของเครื่องติดตามรถ จะแบ่งออกตามลักษณะการททำงานออกเป็น 3 แบบคือ

                1. แบบแสดงตำแหน่งแบบ Real Time (เรียลไทม์) โดยจะแสดงตำแหน่งผ่านเว็บไซต์ที่กำหนด หรือแสดงตำแหน่งผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ ซึ่งแบบนี้ราคาจะค่อนข้างสูง โดยจะต้องเสียรายเดือนให้ผู้ใหญ่บริการเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้เก็บข้อมูล

                 ซึ่งระบบนั้นส่วนใหญ่แล้วจะถูกตั้งค่าให้แสดงข้อมูลได้หลากหลาย ตั้งแต่ตำแหน่ง ในปัจจุบันของรถ, เส้นทางที่รถมุ่งหน้าไป, ความเร็วที่รถใช้, มีการจอดแวะพักที่ตำแหน่งใดบ้าง ใช้เวลานานเท่าไหร่, สถานะการติดเครื่องยนต์, ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง, อุณหภูมิห้องเก็บสินค้า เป็นต้น  ทั้งนี้เพื่อใข้เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบและกำกับดูแลการทำงานของบุคลากรและการวางแผนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ

                อุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ อุปกรณ์รับสัญญาณจีพีเอส และเสาอากาศไว้รับสัญญาณจีพีเอส, อุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุหรือสัญญาณโทรศัพท์  โดยระบบเน็ตเวิร์คจะเชื่อมต่อผ่านระบบสัญญาณวิทยุหรือโทรศัพท์ แล้วส่งไปยังคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่แสดงผลเพื่อแจ้งตำแหน่งของยานพาหนะ โดยจีพีเอสจะต้องมีระบบการวิเคราะห์และจะไปแสดงตำแหน่งให้สอดคล้องกับแผนที่โลก เพี่อการแจ้งตำแหน่งที่ชัดเจน โดยธุรกิจที่มีระบบขนส่งขนาดใหญ่ หรือธุรกิจ Logistic โดยตรง จะนิยมเลือกใช้การแสดงตำแหน่งแบบReal Time

                2. แบบแสดงตำแหน่งแบบ Off-Line (ไม่เรียลไทม์) แบบนี้จะเป็นการเก็บข้อมูลการวิ่งรถไม่ว่าจะเป็น ตำแหน่ง เวลา และความเร็ว ไว้ในเครื่อง แล้วค่อยนำไปถ่ายโอนข้อมูลภายหลัง แบบนี้จะมีราคาไม่แพง

                3. แบบแสดงตำแหน่งแบบกึ่งเรียลไทม์ แบบนี้จะต้องทำงานร่วมกันเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ โดยเราจะนำตัวเครื่องติดตามรถมาใส่ซิมการ์ดแล้วระบบจะคอยส่งพิกัดต่างๆ ผ่าน SMS แบบนี้จะมีราคาปานกลาง

                ในธุรกิจขนส่งขนาดใหญ่นิยมใช้เครื่องติดตามรถ เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเดินทางและการทำงานของบุคลากร ป้องกันปัญหาการทุจริตหรือการถูกโจรกรรม  ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อป้องกันปัญหาที่คุ้มค่า เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ นอกจากจะต้องเสียทรัพยากรต่างๆ แล้ว องค์กรยังต้องเสียความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีให้ต่อองค์กร ซึ่งยากจะเรียกคืนได้ง่ายๆ