ตามดูวิวัฒนาการของนาฬิกา กว่าจะเป็นเช่นยุคนี้ ที่ทำได้มากกว่าการบอกเวลา

ตามดูวิวัฒนาการของนาฬิกา กว่าจะเป็นเช่นยุคนี้ ที่ทำได้มากกว่าการบอกเวลา

นาฬิกา

                นาฬิกาเป็นเครื่องมือบอกเวลาที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ ช่วยทำให้เกิดความเป็นระเบียบ มีส่วนสำคัญต่อการวางแผนชีวิต วางแผนการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด สามารถปรับเปลี่ยนนิสัยของคนให้มีความตรงต่อเวลามากขึ้นเราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงการสวมใส่บนข้อมือเพื่อติดตามตัวไปทุกที่ ด้วยรูปแบบที่สวยงามนั้นยังสามารถใช้เป็นเครื่องประดับประจำกายที่ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้กับผู้สวมใส่ได้ด้วยเช่นกัน สำหรับผู้คนในแต่ละประเทศซึ่งมีความแตกต่างเรื่องเวลา ก็ใช้นาฬิกาเพื่อบอกเวลาในแต่ละสถานที่ได้อย่างเที่ยงตรง เอื้อประโยชน์ต่อการเดินทางและการติดต่อสื่อสารให้เป็นไปตามแบบสากลของแต่ละท้องถิ่น และเคยรู้กันหรือไม่? กว่าจะมีรูปร่างทันสมัยแบบปัจจุบันนั้น ต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงและมีวิวัฒนาการในแต่ละยุคมาอย่างไร วันนี้เรามีข้อมูลจะมาเล่าให้ฟัง

1. ยุคสมัยโบราณ

                มนุษย์ในยุคอดีตที่ต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นหลักในการดำเนินชีวิต เน้นใช้การสังเกตเวลาจากท้องฟ้า ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เพื่อบอกช่วงเวลาแบบหยาบ ๆ เมื่อเริ่มเห็นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบบนวัตถุต่าง ๆ จนเกิดเป็นเงาที่มีลักษณะสั้นและยาวแตกต่างกันไป จึงเกิดความเข้าใจในเวลาทางธรรมชาติมากขึ้นและเริ่มประยุกต์ใช้เงาให้ทอดลงบนฐานที่มีเส้นขีดแบ่งเวลากำกับ ใช้เป็นเครื่องบอกเวลา แต่ก็ยังไม่เที่ยงตรงมากนัก จนต่อมาได้มีการนำน้ำและทรายมาใช้บอกเวลาแทน ซึ่งสามารถบอกเวลาได้แม่นยำขึ้น แต่ก็ยังมีเงื่อนไขและข้อจำกัดอื่น ๆ ในการใช้อีกมาก

 2. ยุคสมัยกลาง

                เป็นช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ยุโรป เริ่มมีการสร้างนาฬิกาฟันเฟืองและสปริงแบบมีเข็มชั่วโมง โดยตัวเครื่องมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก แต่ก็ทำให้การอ่านค่าเวลามีความเที่ยงตรงมากขึ้นกว่าในอดีต ในยุคกลางนี้นั่นเองที่เริ่มมีการสร้างเข็มนาทีขึ้นมา แต่ก็ยังไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริง จนนำไปสู่การค้นพบจังหวะการแกว่งของลูกตุ้มที่สามารถใช้เป็นเครื่องควบคุมเวลาได้ จึงประดิษฐ์นาฬิกาเพนดูลัมขึ้นมาใช้งาน และสามารถเดินได้เที่ยงตรงพอสมควร นับว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเครื่องบอกเวลาแบบที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาท้องฟ้าและแสงแดด อีกต่อไป

3. ยุคสมัยใหม่

                เป็นยุคที่นำสิ่งประดิษฐ์ในยุคกลางมาปรับปรุงและต่อยอดจนเกิดเป็นนาฬิกาข้อมือขึ้นในสมัยของพระเจ้านโปเลียน ซึ่งประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ผู้คนให้ความสนใจและพกพาติดตัวไปทุกที่ นำไปสู่การออกแบบตัวเรือนใหม่ ๆ ทั้งแบบสายสร้อยคล้องคอและแบบอื่น ๆ ที่ทันสมัยยิ่งกว่าเดิมตามมาอีกมากมาย ด้วยการพัฒนาและคิดค้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์ จึงได้มีการประยุกต์วิธีการใหม่ ๆ แล้วสร้างนาฬิกาที่มีความเที่ยงตรงได้มากกว่าขึ้นมาแทนที่ โดยอาศัยหลักการสั่นสะเทือนของผลึกควอตซ์เทียบกับเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเองใน 1 วันจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนากลไกการเคลื่อนที่เพื่อบอกเวลาไปสู่ยุคปัจจุบัน

4. ยุคสมัยปัจจุบัน

                ในยุคที่เริ่มมีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาประยุกต์ใช้ และพัฒนาส่วนประกอบของกลไกให้ทำได้มากกว่าการบอกเวลา ในช่วงแรกมีวิวัฒนาการจนสามารถเก็บข้อมูลและคิดเลขแบบง่าย ๆ ได้ หลังจากนั้นเป็นต้นมาเราก็จะได้พบเห็นสิ่งแปลกใหม่อยู่เรื่อย ๆ จนกระทั่งเป็นรูปแบบที่มีนวัตกรรมอย่างทุกวันนี้ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกสบาย และสร้างไลฟ์สไตล์ให้กับมนุษย์ในโลกปัจจุบันได้แบบทันสมัยและมีความอัจฉริยะ ที่ไม่ใช่แค่เพียงเครื่องประดับติดตัวแต่ยังสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟนได้อีกด้วย

                เป็นที่รู้กันว่ายุคปัจจุบันนี้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมากและมนุษย์ก็ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นด้วยเช่นกัน ในส่วนของนาฬิกานั้นก็ถูกพัฒนาขึ้นในทุกด้าน เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่เปลี่ยนไป ทำให้กลายเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่บนข้อมือของผู้คนทุกเพศทุกวัยแบบขาดไม่ได้ไปแล้ว

                นาฬิกาเป็นเครื่องมือบอกเวลาที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ ช่วยทำให้เกิดความเป็นระเบียบ มีส่วนสำคัญต่อการวางแผนชีวิต วางแผนการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด สามารถปรับเปลี่ยนนิสัยของคนให้มีความตรงต่อเวลามากขึ้นเราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงการสวมใส่บนข้อมือเพื่อติดตามตัวไปทุกที่ ด้วยรูปแบบที่สวยงามนั้นยังสามารถใช้เป็นเครื่องประดับประจำกายที่ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้กับผู้สวมใส่ได้ด้วยเช่นกัน สำหรับผู้คนในแต่ละประเทศซึ่งมีความแตกต่างเรื่องเวลา ก็ใช้นาฬิกาเพื่อบอกเวลาในแต่ละสถานที่ได้อย่างเที่ยงตรง เอื้อประโยชน์ต่อการเดินทางและการติดต่อสื่อสารให้เป็นไปตามแบบสากลของแต่ละท้องถิ่น และเคยรู้กันหรือไม่? กว่าจะมีรูปร่างทันสมัยแบบปัจจุบันนั้น ต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงและมีวิวัฒนาการในแต่ละยุคมาอย่างไร วันนี้เรามีข้อมูลจะมาเล่าให้ฟัง 1. ยุคสมัยโบราณ                 มนุษย์ในยุคอดีตที่ต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นหลักในการดำเนินชีวิต เน้นใช้การสังเกตเวลาจากท้องฟ้า ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เพื่อบอกช่วงเวลาแบบหยาบ ๆ เมื่อเริ่มเห็นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบบนวัตถุต่าง…