ท่อโลหะ มีกี่ประเภท ใช้งานต่างกันยังไง

ท่อโลหะ มีกี่ประเภท ใช้งานต่างกันยังไง

ท่อ EMT

ไฟฟ้า แม้จะให้ประโยชน์มหาศาลกับมนุษย์ แต่ก็เกิดผลเสียให้กับชีวิตมนุษย์ได้เช่นกัน ถ้าหากไม่ป้องกันให้ดี เพราะฉะนั้นการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า คือสิ่งที่ต้องทำให้รอบคอบ โดยการใช้อุปกรณ์ป้องกันให้เหมาะสมกับงาน หนึ่งในนั่นก็คือการเลือกใช้ท่อสำหรับร้อยสาย ซึ่งก็มีอยู่หลายประเภท เช่น ท่อ EMT, ท่อ IMC, ท่อ RSC เป็นต้น และรวมไปถึงท่อที่ทำมาจากวัสดุพลาสติก

ตอนนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับท่อโลหะกันก่อน ว่ามีกี่ประเภท แบบไหนบ้าง และแต่ละแบบเหมาะกับการใช้งานประเภทไหน เพื่อที่เวลาใช้จะได้เลือกให้ตรงกับลักษณะของงาน

ชนิดของท่อโลหะ สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทคือ

1.ท่อโลหะขนาดบาง หรือ EMT (Electrical Metallic Tubing)

นิยมนำมาใช้งานที่ลอยบนอากาศ และใช้ในการฝังในผนงคอนกรีต ช่วยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี แต่ข้อควรระวังในการใช้ท่อประเภทนี้ก็คือ ไม่ควรนำมาใช้ในที่ที่เสี่ยงเกิดอันตราย หรือทำให้ท่อได้รับความเสียหาย เช่น สถานที่ที่มีแรงดันสูง ซึ่งอาจจะทำให้ ท่อ EMT เกิดความเสียหายได้ และอันตรายจากไฟฟ้าก็จะรั่วไหล สำหรับการดัดท่อประเภทนี้ นิยมใช้ Bender ที่มีขนาดเท่ากับท่อในการดัด

2.ท่อโลหะขนาดกลาง หรือ IMC (Intermediate Metallic Conduit)

เป็นท่อที่นิยมใช่ในการเดินสายนอกอาคาร หรือว่าฝังเอาไว้ในผนังคอนกรีต เป็นท่อที่มีเกลียวที่ปลายทั้งสองข้าง ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน ในการดัดเพื่อใช้งานต้องใช้ Hickey ที่มีขนาดเท่ากับท่อ แต่ถ้าเป็นท่อขนาดใหญ่ จะนิยมใช้เป็นข้อโค้งสำหรับรูปแทนการดัด

3.ท่อหนาพิเศษ หรือ RSC  (Rigid Steel Conduit)

ลักษณะทางกายภาพเหมือนกับท่อ EMTและ ท่อ IRC แต่มีขนาดที่หนากว่ามาก ที่ปลายทั้งสองข้างจะมีการทำเกลียวเอาไว้ด้วย สำหรับการดัดท่อประเภทนี้ จะใช้ตัว Hickey ในการดัดเหมือนกับท่อ IRC แต่ถ้าเป็นท่อขนาดใหญ่ นิยมเลือกใช้ข้อโค้งสำเร็จรูปแทน

ท่อ EMT

4.ท่อโลหะชนิดอ่อน (Flexible Metal Conduit)

เป็นท่อที่ทำมาจากเหล็กเคลือบด้วยสังกะสี ทำให้มีคุณสมบัติในการโค้งงอได้ง่าย นิยมใช้งานกับงานที่มีความสั่นสะเทือนของบริเวณหน้างาน มีทั้งแบบธรรมดาและแบบกันน้ำ โดยแบบธรรมดาจะใช้กับงานที่แห้ง ไม่มีน้ำเข้า เช่น ในตัวอาคาร ในห้องเก็บของต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย

ส่วนแบบที่มีคุณสมบัติกันน้ำ จะมีไวนิลเคลือบผิวด้านนอกอีกที จึงทำให้ใช้งานในพื้นที่เปียกได้ ไม่เกิดอันตราย แต่ต้องระวังไม่ให้สายเกิดรั่ว เพราะจะทำให้น้ำเข้าไปภายในท่อได้ และข้อควรระวังในการใช้ท่อประเภทนี้ก็คือ ห้ามนำใปใช้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง เนื่องจากพื้นผิวที่เคลือบ อาจจะละลายได้ และทำให้เกิดไฟรั่วออกมาบริเวณพื้นที่งาน ความเสียหายก็จะเกิดขึ้นอีก

สรุปเกี่ยวกับท่อโลหะ

ทั้งหมดนี้ก็เป็นท่อโลหะที่นิยมใช้ในการร้อยสาย ถึงแม้ว่าท่อบางชนิดเช่นท่อ EMTกับท่อชนิดอ่อน จะมีคุณสมบัติการที่ใกล้เคียงกัน แต่ในการใช้งานจริงนั้นจะต้องเลือกให้ถูกประเภท ไม่ควรจะเอามาใช้แทนกัน เพราะอันตรายหรือความเสียหายของท่ออาจเกิดขึ้นไป หากนำไปใช้ผิดประเภท

ไฟฟ้า แม้จะให้ประโยชน์มหาศาลกับมนุษย์ แต่ก็เกิดผลเสียให้กับชีวิตมนุษย์ได้เช่นกัน ถ้าหากไม่ป้องกันให้ดี เพราะฉะนั้นการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า คือสิ่งที่ต้องทำให้รอบคอบ โดยการใช้อุปกรณ์ป้องกันให้เหมาะสมกับงาน หนึ่งในนั่นก็คือการเลือกใช้ท่อสำหรับร้อยสาย ซึ่งก็มีอยู่หลายประเภท เช่น ท่อ EMT, ท่อ IMC, ท่อ RSC เป็นต้น และรวมไปถึงท่อที่ทำมาจากวัสดุพลาสติก ตอนนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับท่อโลหะกันก่อน ว่ามีกี่ประเภท แบบไหนบ้าง และแต่ละแบบเหมาะกับการใช้งานประเภทไหน เพื่อที่เวลาใช้จะได้เลือกให้ตรงกับลักษณะของงาน ชนิดของท่อโลหะ สามารถแบ่งออกได้เป็น…