ประเภทของเครื่องมือช่างมีอะไรบ้าง

ประเภทของเครื่องมือช่างมีอะไรบ้าง

เครื่องมือช่าง

เครื่องมือช่าง เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือและซ่อมแซมสิ่งต่างๆ ที่ชำรุด รวมไปถึงการประดิษฐ์สิ่งของใดๆ ขึ้นใหม่ เพราะเครื่องมือเป็นสิ่งที่ช่วยผ่อนแรงในการทำงาน และช่วยให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย ผลงานที่ออกมาดี สวยงาม เป็นที่ต้องการของผู้ใช้ โดยเราต้องรู้จักการใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธี และเหมาะสมกับชนิดของงาน เพราะฉะนั้นในการใช้เครื่องมือจึงถือเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่สำคัญในการทำงาน 

เครื่องมือช่าง คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม ประกอบ และดัดแปลง สิ่งของต่าง ๆ หรือเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทำงานช่างทุกงานนั้นเอง ไม่ว่าจะเป็นการเจาะ ตัด วัด ตอก ถอน ไข ต่าง ๆ โดยมีหลากหลายอย่างด้วยกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเภทของงานนั้น ๆ เครื่องมือแต่ละแบบจะถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับงานในแต่ละประเภท และเพื่อให้เราสามารถเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงานได้ เราจึงจำเป็นที่จะต้องรู้จักกับเครื่องมือแต่ละแบบให้ดีก่อนเพื่อที่จะได้เลือกใช้งานได้ถูกต้อง และงานที่ออกมามีประสิทธิภาพที่สุด โดยเครื่องมือพื้นฐานที่ทุกบ้านควรมีไว้ก็จะเป็นพวก ประแจ ไขควง ตลับเมตร เลื่อย ค้อน สว่าน คีม เทปกาว เป็นต้น ในวันนี้จะขอกล่าวถึงประเภทของเครื่องมือช่างพื้นฐาน ที่มีไว้แล้วอุ่นใจที่สุด

ประเภทเครื่องมือช่างพื้นฐาน

  1. เครื่องมือช่างประเภทเจาะ มีหลายชนิดเช่น สว่านมือ หรือ สว่านเฟือง สว่านไฟฟ้า ที่จะมีทั้งแบบเจาะไม้ เจาะปูน เป็น อุปกรณ์ช่าง อีกหนึ่งชนิดที่ถือว่าสารพัดประโยชน์เพราะ สามารถปรับใช้งานได้หลากหลายโดยจะมีทั้งตัวเครื่องสำหรับใช้เฉพาะงานเช่นสว่านเจาะกระแทกที่จะเหมาะกับงานปูนโดยเฉพาะหรือสว่านไฟฟ้าทั่วไปที่จะมีหัวเปลี่ยนสามารถใช้กับงานไม้หรืองานปูนได้
  2. เครื่องมือตอก นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือช่างพื้นฐานที่จะต้องมีทุกบ้าน โดยค้อนเป็นเครื่องมือช่างที่ใช้ในการตอก จะมีด้วยกันหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ค้อนหัวกลม ค้อนหัวยาง ค้อนไม้ ค้อนหงอน ลักษณะการใช้ ขึ้นอยู่กับวัสดุ ขนาด ส่วนใหญ่ลักษณะการใช้คือ เพื่อตอก ทุบวัตถุให้ยุบตัวลงไป
  3. เครื่องมือ สำหรับขัน และ ไข ได้แก่ ประแจ ไขควง เป็นเครื่องมือช่างในแบบพื้นฐานจริงๆที่สามารถใช้งานกับงานช่างได้หลายชนิดและเป็นอุปกรณ์ที่ควรมีติดบ้านแต่ก็ยังแบ่งประเภทออกเป็นแต่ละชนิดงานอีก ยกตัวอย่างเช่นไขควงธรรมดาไขควงช่างไฟเป็นต้น
  4. เครื่องมือสำหรับวัด ตลับเมตร เป็นเครื่องช่างที่จำเป็นเพื่อใช้วัดขนาดวัสดุให้ได้ขนาดที่เป๊ะ ตัวตลับเมตรส่วนใหญ่ทำด้วยโลหะหรือพลาสติก แถบวัดทำด้วยเหล็กบาง เคลือบสี และมีที่เกี่ยวไว้เกี่ยวแถบวัดไม่ให้เคลื่อนที่
  5. เครื่องมือประเภทจับยืด เช่น คีม ก็จัดเป็นอุปกรณ์พื้นฐานเช่นเดียวกันและยังแบ่งออกเป็นแต่ละชนิดงานไม่ว่าประเภทงานจับยึดหรือครีมสำหรับตัดครีมสำหรับล็อคและยังแบ่งออกเป็นขนาดต่างๆตามประเภทการใช้งาน
  6. เครื่องมือ สำหรับ งานตัดและผ่า เช่น มีด เลื่อย สำหรับ กลุ่มนี้ก็จะแบ่งเป็นงานไม้และงานเหล็กเป็นหลักซึ่งก็จะมีทั้งเรื่อยมือที่จะแยกย่อยออกไปเป็นหลายชนิดเช่นเลื่อยสำหรับไม้เลื่อยสำหรับเหล็กหรือใช้เลื่อยไฟฟ้าแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปที่งานไม้เป็นหลักส่วนมีดสำหรับกลุ่มงานช่างนั้นก็จะมีมีดที่ไว้สำหรับเป็นอุปกรณ์เสริมในบางงาน เช่นงานตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เป็นต้น
  7. เครื่องมือประเภทงาน ไสตกเเต่ง เช่น กบไสไม้ กบล้างสั้น สำหรับอุปกรณ์กลุ่มนี้จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะสำหรับงานไม้ไม่ว่าจะเป็นงานไม้สำหรับก่อสร้าง หรือง านเฟอร์นิเจอร์ต่างๆซึ่งจะมีทั้งแบบใช้แรงมือและใช้ไฟฟ้า

หลายคนอาจเข้าใจว่าเครื่องมือช่างเหล่านี้จำเป็นกับเฉพาะผู้ที่ทำอาชีพเป็นช่างฝีมือต่าง ๆ เท่านั้น แต่จริง ๆ แล้ว เราเองก็ควรจะเรียนรู้และรู้จักกับวิธีใช้งานของเครื่องมือเหล่านี้ไว้บ้าง เพราะในบ้านของเราเองต้องเคยพบเจอกับการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ อยู่ไม่มากก็น้อย ถ้าเรารู้จักใช้เครื่องมือพวกนี้ให้เกิดประโยชน์ได้ ก็จะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น สะดวกรวดเร็วขึ้น ไม่ต้องรอพึ่งช่างเพียงอย่างเดียว วิธีการนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการแจ้งช่างมาซ่อมแล้วยังเป็นการฝึกฝนให้เรามีความชำนาญในการซ่อมแซมมายิ่งขึ้น

เครื่องมือช่าง เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือและซ่อมแซมสิ่งต่างๆ ที่ชำรุด รวมไปถึงการประดิษฐ์สิ่งของใดๆ ขึ้นใหม่ เพราะเครื่องมือเป็นสิ่งที่ช่วยผ่อนแรงในการทำงาน และช่วยให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย ผลงานที่ออกมาดี สวยงาม เป็นที่ต้องการของผู้ใช้ โดยเราต้องรู้จักการใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธี และเหมาะสมกับชนิดของงาน เพราะฉะนั้นในการใช้เครื่องมือจึงถือเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่สำคัญในการทำงาน  เครื่องมือช่าง คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม ประกอบ และดัดแปลง สิ่งของต่าง ๆ หรือเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทำงานช่างทุกงานนั้นเอง ไม่ว่าจะเป็นการเจาะ ตัด วัด ตอก…