Tag: กระถางต้นไม้

เปลี่ยนของที่ไม่ใช้ในบ้านเป็นกระถางต้นไม้ แบบยูนีคๆ

ในยุคที่การประหยัดเป็นเรื่องจำเป็น เพราะสิ่งของต่างๆ นั้นมีราคาที่แพงขึ้น อะไรที่ใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ก็ควรจะเอามาใช้ใหม่แทนการเสียเงินซื้อได้ อย่างกระถางดอกไม้ เป็นอุปกรณ์ที่จะให้ซื้อก็แสนจะแพง เพราะบางวัสดุและดีไซน์ทำให้มูลค่าของเจ้ากระถางดอกไม้นี้มันสูงขึ้น ถ้าเราทำเองมันจะดีกว่าไหม ทั้งประหยัด และมีความยูนีค ด้วยการเปลี่ยนของเหลือใช้ในบ้านมาเป็นกระถางดอกไม้สุดยูนีค ไม่ซ้ำใคร ไอเดียเปลี่ยนของเหลือใช้ให้เป็นกระถางต้นไม้  เชือกกล้วยกับกระถางเก่า  หลายบ้านอาจจะมีเชือกกล้วยที่เหลือใช้จากิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสานกระเป๋า ซึ่งเชือกกล้วยเหล่านั้นเมื่อเหลือใช้ก็ไม่ควรทิ้ง สามารถนำมาพันกระถางเก่าที่แตกหัก เพื่อให้ได้กระถางเชือกกล้วยสวยๆ ได้ ขอบอกเลยว่าเอาไปวางตรงไหนก็สวยเก๋ไม่เหมือนใครเลย กระถางดอไม้จากขวดพลาสติก  แน่นอนว่าทุกบ้านต้องมีขวดพลาสติกเหลือใช้ นอกจากจะนำมากรอกน้เพื่อไว้ดื่มใหม่แล้ว ลองนำวดพลาสติกเหล่านั้นมาตัดใช้เพียงส่วนล่างก็จะดีนะ…