Tag: ของเล่นสำหรับเด็กเล็ก

การเลือกของเล่นให้กับเด็กเล็ก

          เด็กและของเล่นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ เพราะเด็กมักต้องการเล่นสนุกสนานตามวัยและของเล่นมีไว้เพื่อการนั้นโดยเฉพาะ ของเล่นเด็กนอกจากจะสร้างความสนุกให้กับเด็กแล้วยังช่วยในการเรียนรู้ของเด็กอีกด้วย ดังนั้นการซื้อของเล่นให้เด็กจึงไม่ได้ไร้ประโยชน์ไปซะทีเดียว แต่กลับกลายเป็นมีประโยชน์กับพัฒนาการของเด็กแทน เพราะเด็กจะสามารถเรียนรู้ทักษะด้านต่างๆในระหว่างการเล่นของเล่นได้ และสามารถเรียนรู้ได้ในระยะเวลาที่นานเพราะไม่เกิดความเบื่อหน่ายจากการเรียนรู้           เด็กเล็กนั้นครอบคลุมอายุของเด็กหลายปี คือตั้งแต่ช่วงอายุ 3 ขวบไปจนถึงอายุ 6 ขวบ ซึ่งตัวเด็กเองจะมีการเรียนรู้และพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละวัย โดยแบ่งเป็นช่วงใหญ่ๆ 2 ช่วงคือ เด็กเล็กที่มีอายุ 3 – 4 ขวบ และเด็กเล็กที่มีอายุ…