Tag: ระบบ fire alarm

ทำไมถึงควรรู้จักระบบ fire alarm มีประโยชน์อย่างไร

ในปัจจุบันรวมถึงอนาคตเทคโนโลยีต่างๆได้เติบโตและพัฒนาไปอย่างกว้างไกลหลากหลายรูปแบบ ในประเทศของเราเองก็มีการเติบโต มีการก่อสร้างของอาคารอย่างมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมร่วมกันของคนหมู่มาก ไม่ว่าจะเป็นตึกที่อยู่อาศัยหรือห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆหลายแห่ง การที่มีตึกศูนย์รวมแบบนี้อยู่มากทำให้สถานที่เหล่านี้มีผู้คนเข้าไปใช้ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก และเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่น การเกิดเหตุเพลิงไหม้ ขึ้นมาหากเราไม่มีการแจ้งเตือนที่ดีและรวดเร็ว ก็อาจนำมาซึ่งความเสียหายเป็นอย่างมากแน่นอน เราจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้ทุกคนที่อยู่ในอาณาบริเวณเพื่อแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ได้รู้อย่างรวดเร็วที่สุด  หรือเรียกได้อีกอย่างว่าระบบ Fire Alarm การเกิดเพลิงไหม้สามารถเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น เกิดจากสารเคมีหกรั่วไหล ระบบไฟ สภาพอากาศต่างๆ และการเกิดเพลิงไหม้ในแต่ละครั้งก็ทำให้เกิดความเสียหายไปจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางร่างกาย ชีวิต ทรัพย์สินและเอกสารของสำคัญอีกด้วย การที่เราอยู่ในยุคสมัยที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ เราสามารถนำมาช่วยพัฒนาหลายๆอย่างได้ เช่น…