Tag: วิเคราะห์ น้ำ เสีย

บริการวิเคราะห์น้ำเสีย ดียังไง เลือกบริษัทแบบไหน

การตรวจสอบคุณภาพน้ำหรือการวิเคราะห์น้ำเสีย มีประโยชน์อย่างมาก เพราะนอกจากเราจะได้น้ำสำหรับอุปโภค บริโภคที่สะอาดไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว ก็ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่น้ำมีการปะปนของสนิมเหล็ก ก็จะสามารถกำจัดเหล็กออกได้ โดยการเติมอากาศหรือตกตะกอน เป็นต้น การตรวจสอบคุณภาพน้ำมีประโยชน์อย่างไร ช่วยให้ทราบถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยในการบริโภคน้ำ เช่น ความกระด้าง สี ความเค็ม แมงกานีส สารพิษ เหล็ก ฯลฯ การวิเคราะห์น้ำเสีย ช่วยให้บ่งบอกถึงแหล่งมลพิษ เช่น แอมโมเนีย แบคทีเรีย…