Tag: เครื่องติดตามรถ

ตัวช่วยจัดการระบบขนส่งให้กลายเป็นเรื่องง่ายและใช้ได้จริง

                เครื่องติดตามรถ ชื่อฟังดูอาจจะรู้สึกคล้ายอุปกรณ์สอดแนมหรืออุปกรณ์สายลับ แต่ที่จริงแล้วไม่ได้ลับถึงขนาดนั้น เครื่องติดตามรถ หรือที่บางคนเรียกว่า GPS Tracker เป็นอุปกรณ์ติดตามรถเพื่อใช้ในการตรวจสอบเส้นทางการเดินทางของรถ นิยมใช้ในธุรกิจขนส่งหรือ Logistic และรถยนต์ส่วนบุคคล                 โดยเครื่องติดตามรถจะใช้สัสญญาณ GPS (จีพีเอส)  ย่อมาจาก Global Positioning System มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการในภาษาไทยว่า “ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก” โดยเราจะต้องมีอุปกรณ์รับสัญญาณที่ใช้ตำแหน่งของดาวเทียมดาวเทียม เมื่อเราเปิดรับสัญญาณจีพีเอสจากดาวเทียมเมื่อไหร่ ระบบจะแสดงตำแหน่งของเราบนแผนที่ทันที…