Tag: เครื่องมือช่าง

การเก็บรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือช่างไม่ให้ขึ้นสนิม ควรทำอย่างไร

เครื่องมืองานช่าง หมายถึง สิ่งที่ใช้ในการซ่อม สร้าง และดัดแปลงเกี่ยวกับงานช่าง เช่น การดัด การตัด การตอก การวัด การเจาะ การไส การเชื่อมประสาน การประกอบ การติดตั้ง หลายคนอาจเข้าใจว่าเครื่องมือช่างเหล่านี้จำเป็นกับเฉพาะผู้ที่ทำอาชีพเป็นช่างฝีมือต่าง ๆ เท่านั้น แต่จริง ๆ แล้ว เราเองก็ควรจะเรียนรู้และรู้จักกับวิธีใช้งานของเครื่องมือเหล่านี้ไว้บ้าง เพราะในบ้านของเราเองต้องเคยพบเจอกับการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ…