Tag: http://www.jeksuspension.com/

ระบบช่วงล่างแบบคานเหล็ก & ระบบช่วงล่างแบบอิสระของรถเก๋ง

ในปัจจุบันระบบช่วงล่างรถเก๋งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนมีระบบหรือชุดแต่งช่วงล่างรถเก๋งต่างมากมายหลายแบบ เพื่อช่วยในเรื่องของการขับขี่ที่ให้ความนุ่มสบาย การเกาะถนน ให้มีความรู้สึกกระชับ มีความรู้สึกมั่นใจทั้งตอน อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการป้องกันเสียงรบกวนอีกด้วย  ประเภทของชุดแต่งช่วงล่างรถเก๋ง  ระบบช่วงล่างแบบคานเหล็ก   มีลักษณะเป็นแบบแกนเหล็กตรงๆ ที่ออกแบบให้แกนกลางหักวกไปยังล้อเป็นรูปตัว U คว่ำ ส่วนของล้อไปอยู่ตรงปลายตัว U ทั้ง 2 ข้าง ชุดแต่งช่วงล่างรถเก๋งแบบคานเหล็กเป็นที่นิยมในรถขนาดเล็ก เพราะมันสามารถเพิ่มพื้นที่ใช้สอยด้านหลังได้มากขึ้น สามารถแบ่งโช๊คและสปริงออกจากกัน ซึ่งแกนเหล็กที่ยึดล้อทั้ง 2 ข้าง ทำให้มันเป็นได้แค่ กึ่ง-อิสระ เท่านั้น เนื่องจากการให้ตัวของช่วงล่างได้น้อย   ข้อดี ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ความแข็งแรงทนทาน ไม่จุกจิกและไม่มีอุปกรณ์ที่ต้องมาติดเสริมมากมาย ทรงตัวได้ดีเมื่อมีน้ำหนักบรรทุก ใช้พื้นที่ในการจัดวางตำแหน่งน้อย ทำให้ห้องโดยสารหรือห้องสัมภาระท้ายกว้างขวาง  ข้อเสีย ให้ตัวได้น้อย จึงทำให้การยึดเกาะถนนเสียไปในความเร็วสูง ไม่ค่อยนุ่มนวลเวลานั่งและขับขี่  ระบบช่วงล่างแบบอิสระ  ล้อทั้งสองฝั่ง (ซ้าย-ขวา) แยกระบบกันสะเทือนรูปแบบนี้จะเป็นอิสระต่อกันในการเคลื่อนที่ การเต้นของล้อข้างใดข้างหนึ่งจะไม่ส่งผลต่อล้ออื่นๆ แบบอิสระนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในชุดแต่งช่วงล่างรถเก๋ง ช่วงล่างแบบอิสระนี้จะจับดุมล้อ…